TAIDETYÖPAJAT

Lapsille

Taidepajoja esikouluihin, kouluihin, iltapäiväkerhoihin, harrastustoimintaan ja lastenjuhliin.

Taitetyöpajat voivat olla kertaluontoisia tai useamman työpajatunnin mittaisia kokonaisuuksia esim 5 x 10 oppituntia. Lue lisää..

Nuorille

KULTTUURINEN NUORISOTYÖ

Taidetoimintaa yläkouluihin, harrastustoimintaan, järjestöjen, seurakuntien ja kuntien nuorten palveluihin. Pajoissa  käsitellään nuorten omia teemoja taidelähtöisillä menetelmillä. Lue lisää..

Aikuisille

KULTTUURI JA TAIDE HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

Pajoissa käsitellään elämän eri osa-alueiden teemoja ja taitekohtia hyvinvontia lisäävillä, taidelähtöisillä menetelmillä. Pajat eivät kuitenkaan tarjoa taideterapiaa, vaikkakin osallistuminen voi olla eheyttävää ja voimaannuttavaa. Lue lisää..

Taiteellinen oppiminen

Kiireetöntä, olemista herkistävää löytöretkeilyä

Työpajojen taiteellinen oppimisprosessi rakentuu oppijan pohjatiedon päälle ja antaa oppimisen omistajuuden oppijalle. Se on taiteellis-esteettiselle olemiselle herkistävää löytöretkeilyä, joka koskettaa koko ihmisen psykofyysistä ja henkistä olemusta. Se vaalii hiljaista, kohinasta vapaata tilaa, sekä muita herkistymiselle otollisia turvallisia tilanteita. Oppimisprosessin ohjaus tapahtuu sosiaalisissa vuorovaikutussuhteissa, jotka perustuvat kuuntelulle ja hienovaraiselle, mutta sitoutuneelle läsnäololle ja dialogille.


"Kun tavallinen ei riitä"