RAKKAUSHEIMO


Rakkausheimo 

Rakkausheimo on monitaiteinen ryhmä- taidelähtöinen rakkauskasvuryhmä.  

Ryhmä edellyttää mahdollisuutta sitoutua "rakkauslabran" toimintaan noin puoleksi vuodeksi kerrallaan. Ryhmän tavoitteena on syventää taiteiden kautta yhteyttä ja mahdollisuutta rakkaudelliseen elämään. 

Liittyminen ei edellytä aikaisempaa kokemusta taiteista, vaikka siitä toki on hyötyä. Tärkeää  kuitenkin on avoimella sydämellä lähteä tälle tutkimusmatkalle rakkauden, armon, viisauden  ja taiteen valtakuntaa. Jos haluat olla osa modernia rakkauden renesanssia, rakkausheimo on sinua varten. 

Seuraavan ryhmän aloituksesta tiedotetaan näillä sivuilla. 

Rakkauslaboratorio

Rakkauslabratyöskentely on tutkivaa ja kokeilevaa työskentelyä eri taidelähtöisillä menetelmillä. 

Rakkauden renesanssi viittaa rakkauden uudelleen syntymään meissä (renesanssi= uudelleen syntymä) mutta myös käsitteeseen renesanssi-ihminen. 

Renesanssi-ihmisellä on henkilö, jolla on kiinnostusta ja lahjoja monilla taiteen tai tieteen aloilla.. Modernia renesanssi -ihmistä kutsutaan usein multipotentiaaliksi. 

Lisätietoa tulossa.


"Kysy lisää heimopäälliköltä"