Kulttuurinen Nuorisotyö


Taidetyöpajatoimintaa nuorille ja nuorille aikuisille

Taidetoimintaa yläkouluihin, harrastustoimintaan, järjestöjen, seurakuntien ja kuntien nuorten palveluihin. Pajoissa käsitellään nuorten omia teemoja taidelähtöisillä menetelmillä.

  • Teatteri ja nukketeatteri
  • Omakuva N.y.t -taideperustainen kasvuryhmä. Lue lisää..
  • Prosessidraama ja dokumenttiteatteri
  • Sanataide ja luova kirjoittaminen
  • Tanssi ja liikeilmaisu myönteisen kehokuvan vahvistajana
  • Taiteen ja luovan ilmaisu -kurssi jossa käytetään monitaiteista lähestymistapaa

Kysy lisää