KULTTUURI JA TAIDE HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ


Työpajat aikuisille

Pajoissa käsitellään elämän eri osa-alueiden teemoja ja taitekohtia hyvinvointia lisäävillä, taidelähtöisillä menetelmillä. Pajat eivät kuitenkaan tarjoa taideterapiaa, vaikkakin osallistuminen voikin olla eheyttävää ja voimaannuttavaa.

  • Taide ja luovailmaisu -pidempi kurssi, jossa käytetään monitaiteista lähestymistapaa
  • Tanssi ja liikeilmaisu myönteisen kehonkuvan vahvistajana
  • Sanataide ja luova kirjoittaminen
  • Teatteri ja draama